Mytour blog
06/05/20211.4660

Chùa Minh Lâm

 

Hướng dẫn       : Bên cạnh Chùa Minh Quang

 

Năm thành lập : 1986

 

Người sáng lập: Hoà Thượng Thích Giác Ðạo

 

Hệ Phái gốc     : Cổ Truyền

 

Trú Trì             : Sư Cô Thích Nữ Huệ Trí

 

 

 

0 Thích

Đánh giá : 4.2 /228