Mytour blog
Tags:
Nghỉ lễ
14/07/202320.3779

Công bố lịch nghỉ hè của học sinh, nhà giáo 63 tỉnh, thành năm 2024

Sau ngày 20/5, học sinh trên toàn quốc sẽ hoàn thành chương trình học kỳ II.

Thời gian nghỉ hè của học sinh sẽ phụ thuộc vào từng địa phương

Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5. Theo đó, thời gian kết thúc năm học và bắt đầu kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của từng địa phương, tuy nhiên thường sẽ không muộn hơn ngày 31/5.

Dưới đây là lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc:

STT ĐỊA PHƯƠNG LỊCH NGHỈ HÈ 2023
1 Hà Nội

 Các học sinh từ bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đến GDTX lớp 6, 7, 10 đã hoàn thành

chương trình học kỳ II vào ngày 19/5. Trong khi đó, các học sinh GDTX lớp 8, 9, 11, 12

đã hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 12/5. Năm học sẽ kết thúc vào ngày 25/5.

2 TP.HCM

Tất cả các học sinh đã hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 20/5.

Lễ bế giảng năm học sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25/5.

An Giang

Bậc Mầm non và Tiểu học đã hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 19/5.

Còn bậc THCS, THPT và GDTX thì hoàn thành chương trình  học kỳ II vào ngày 20/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

4 Bà Rịa Vũng Tàu

Các học sinh ở bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT cần hoàn thành chương trình

học kỳ II trước ngày 25/5. Riêng các học sinh ở bậc GDTX, lớp 8, 9, 11, 12 cần hoàn thành

trước ngày 13/5, còn lớp 6, 7, 10 cần hoàn thành trước ngày 25/5.

Tổng kết năm học cho các bậc Mầm non và Tiểu học sẽ diễn ra từ ngày 25-26/5,

còn các bậc THCS, THPT và GDTX sẽ tổng kết từ ngày 25-27/5.

5 Bạc Liêu

Tất cả các học sinh hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

6 Bắc Kạn

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

7 Bắc Ninh Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
8 Bến Tre

Tất cả các cấp học sẽ hoàn thành chương trình học kỳ II vào ngày 24/5.

Bậc Mầm non và Tiểu học sẽ kết thúc năm học vào ngày 30/5.

Bậc THCS, THPT và GDTX sẽ kết thúc năm học vào ngày 25/5.

9 Bình Dương

Tất cả các bậc học tổng kết năm học trước ngày 31/5.

Riêng bậc Mầm non kết hợp tổng kết năm học và tổ chức Tết thiếu nhi

10 Bình Phước

Các bậc Mầm non, THCS, THPT, GDTX hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 25/5,

Bậc Tiểu học ngày 18/5. Bậc Mầm non kết thúc năm học ngày 26/5,

Bậc Tiểu học ngày 19/5, các bậc còn lại ngày 31/5

11 Bình Thuận

Tất cả các bậc học hoàn thành chương trình học kỳ II chậm nhất ngày 25/5.

Kết thúc và tổng kết năm học chậm nhất 31/5

12 Cà Mau

Bậc Mầm non và Phổ thông hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 20/5,

GDTX lớp 10 hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 20/5;

Lớp 11, 12 ngày 6/5. Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học ngày 28/5.

Trong trường hợp đặc biệt, các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm trước ngày 15/6

13 Cần Thơ

Bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 25/5.

GDTX các lớp 8,9,11, 12 ngày 20/5; Lớp 6, 7, 10 ngày 25/5.

Các bậc học tổng kết năm học sau ngày hoàn thành chương trình đến trước 31/5

14 Cao Bằng Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
15 Kiên Giang

Bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX lớp 6, 7, 10

hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 20/5;

GDTX lớp 8, 9, 12 hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 13/5.

Tất cả các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5

16 Kon Tum

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

17 Lai Châu Tất cả các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5
18 Đà Nẵng

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

19 Đắk Lắk

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 20/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

20 Đắk Nông

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5

. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

21 Điện Biên Tất cả các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5
22 Đồng Nai

Bậc Mầm non hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 19/5, kết thúc năm học 26/5.

Các bậc học còn lại hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 20/5, kết thúc năm học ngày 31/5

23 Đồng Tháp

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

24 Lâm Đồng Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
25 Lạng Sơn

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

26 Lào Cai

Bậc mầm non và phổ thông hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 25/5,

Riêng khối lớp 9 và lớp 12 muộn nhất ngày 15/5; GDTX lớp 11, 12 ngày 15/5;

Riêng khối lớp 12, hoàn thành muộn nhất ngày 8/5. Tất cả kết thúc năm học trước ngày 31/5

27 Long An Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
28 Nam Định

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

29 Nghệ An

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

30 Ninh Bình

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

31 Ninh Thuận

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

32 Phú Thọ

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

33 Phú Yên

Nậc Mầm non, Tiểu học hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 21/5, tổng kết năm học từ 23-31/5.

Bậc THCS, THPT và GDTX hoàn thành chương trình học kỳ II ngày 27/5,

tổng kết năm học từ ngày 29-31/5

34 Gia Lai

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

35 Hà Giang

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

36 Hà Nam

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

37 Hà Tĩnh

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

38 Hải Dương Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
39 Hải Phòng

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

40 Hậu Giang Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
41 Hòa Bình Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
42 Hưng Yên

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

43 Khánh Hòa

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

44 Quảng Bình

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

45 Quảng Nam Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
46 Quảng Ngãi

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

47 Quảng Ninh

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

48 Quảng Trị

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

49 Sóc Trăng

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

50 Sơn La Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
51 Tây Ninh

Bậc Mầm non bế giảng năm học ngày 19/5.

Các bậc học còn lại bế giảng năm học ngày 26/5

52 Thái Bình Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
53 Thái Nguyên Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
54 Thanh Hoá

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

55 Thừa Thiên Huế

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

56 Tiền Giang

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

57 Trà Vinh Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
58 Tuyên Quang

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 27/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

59 Vĩnh Long Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
60 Vĩnh Phúc

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

61 Yên Bái

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

62 Bắc Giang Tất cả các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5.
63 Bình Định

Tất cả các học sinh hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5.

Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

Mytour.vn

9 Thích

Đánh giá : 4.2 /273