Mytour blog

Ninh Kiều

Ninh Kiều  quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Ninh Kiều cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của thành phố Cần Thơ. Ninh Kiều có rất nhiều di tích lịch sử. Trong đó phải kể đến di tích “Khám Lớn” – nhà tù từng giam giữ những người cộng sản yêu nước; chùa Ông – Quảng Triệu hội quán, mang đạm nét kiến trúc của chùa cổ Trung Hoa, đình Thới Bình – Tân An mạng nét kiến trúc nghệ thuật của thời vua Tự Đức.

Đánh giá : 4.1 /1335