Mytour blog

Thành Phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh là trung tâm của tỉnh Bắc Ninh – một tỉnh với nhiều nét truyền thống văn hóa đặc sắc lâu đời. Nơi đây nổi tiếng vói những làn điệu dân ca đi sâu vào tiềm thức của người dân Kinh Bắc.  đây là một trong những vùng đất cổ của Việt Nam, là chiếc nôi của nền văn minh lúa nước Đại Việt. 

 

 

Đánh giá : 4.3 /989