Mytour blog

Thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình là tỉnh lỵ tỉnh Thái Bình miền Bắc Việt Nam. Thành phố còn là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng... của tỉnh và cũng là 1 trong 8 thành phố của vùng duyên hải Bắc Bộ. Thành phố Thái Bình có thể nói là nơi tổng hợp đấy đủ các nét đẹp văn hóa, nghệ thuật cũng như lịch sử của tỉnh Thái Bình thông qua các nhà hát chèo, cái lương, bảo tàng, … Bảo tàng lưu giữ rất nhiều cổ vật quý được khai quật ở Thái Bình như: Trống đồng, các loại đồ kim loại cổ, sứ cổ,…

 

Đánh giá : 4.0 /1220