Mytour blog

Di sản văn hóa Bình Thuận

Bình Thuận có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, nhất là văn hoá Chăm pa với nhóm di tích Tháp Po Sah Inư, đền thờ Po Klong Mơhnai. Và các di sản văn hóa như: lầu Ông Hoàng, lăng mộ Nguyễn Thông, Tháp Nước,... Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Bình Thuận ngay bây giờ với giá từ 201,000 VND.
Đánh giá : 4.9 /988
Chúng tôi đang bổ sung thêm bài viết liên quan đến Di sản văn hóa Bình Thuận