Mytour blog

Di sản văn hóa Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là có nhiều bảo tàng, khu di tích lịch sử của đất nước như: Bảo tàng lịch sử Việt Nam, bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng Hồ Chí Minh, dinh Thống Nhất... Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh ngay bây giờ với giá từ 218,000 VND.
Đánh giá : 4.1 /833