Mytour blog

Di sản văn hóa Quảng Nam

Quảng Nam là một tỉnh duyên hải miền Trung với rất nhiều các di sản văn hóa như: Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương, Tháp Bằng An, Tháp Chiên Đàn, Tháp Khương Mỹ, Sông Tam Kỳ, Sông Cổ Cò. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Quảng Nam ngay bây giờ với giá từ 240,000 VND.
Đánh giá : 4.9 /1010