Mytour blog

Di sản văn hóa Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải miền Trung với rất nhiều các di sản văn hóa như: khu du lịch văn hoá Sa Huỳnh, thành cổ Châu Sa, Gò Vàng, di tích lịch sử Ba Tơ, Sơn Mỹ,Ba Gia, Trà Bồng, Vạn Tường. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Quảng Ngãi ngay bây giờ với giá từ 202,000 VND.
Đánh giá : 4.6 /877
Chúng tôi đang bổ sung thêm bài viết liên quan đến Di sản văn hóa Quảng Ngãi