Mytour blog

Di sản văn hóa Thái Nguyên

Thái Nguyên thuộc trung du và miến núi phía bắc, giáp với Hà Nội. Đây là vùng có nhiều di sản, di tích nổi tiếng như Khu di tích lịch sử an toàn khu (ATK), Khu di tích núi Văn, núi Võ xếp hạng quốc gia. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Thái Nguyên ngay bây giờ với giá từ 522,000 VND.
Đánh giá : 4.5 /1050