Mytour blog

Di sản văn hóa Yên Bái

Yên Bái thuộc trung du và miến núi phía bắc. Đây là vùng có nhiều di sản, di tích nổi tiếng như: Chiến khu Vần, Lăng Mộ Nguyễn Thái Học và di tích Khởi nghĩa Yên Bái, Đền Tuần Quán, Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Yên Bái ngay bây giờ với giá từ 305,000 VND.
Đánh giá : 5.0 /1325