Mytour blog

Du lịch tâm linh Bắc Ninh

Bắc​ ​Ninh​ ​hiện​ ​có​ ​hàng​ ​trăm​ ​di​ ​tích​ ​lịch​ ​sử​ ​văn​ ​hóa​ ​với​ ​nhiều​ ​đình,​ ​chùa​ ​và​ ​những​ ​làn​ ​điệu dân​ ​ca​ ​Quan​ ​họ.​ ​Với​ ​các​ ​điểm​ ​đến​ ​hấp​ ​dẫn​ ​như:​ ​chùa​ ​Dâu,​ ​chùa​ ​Bút​ ​Tháp,​ ​chùa​ ​Phật​ ​Tích, chùa​ ​Tiêu,​ ​chùa​ ​Dạm,​ ​chùa​ ​Lim,...Hãy​ ​để​ ​Mytour​ ​hỗ​ ​trợ​ ​bạn​ ​để​ ​có​ ​1​ ​chuyến​ ​đi​ ​thú​ ​vị,​ ​tiết​ ​kiệm bằng​ ​cách​ ​​đặt​ ​phòng​ ​khách​ ​sạn​ ​Bắc​ ​Ninh​​ ​ngay​ ​bây​ ​giờ​ ​với​ ​giá​ ​rẻ​ ​nhất.
Đánh giá : 4.4 /1286