Mytour blog

Lễ hội - Sự kiện Quảng Nam

Quảng Nam là một tỉnh duyên hải miền trung. Các lễ hội của Quảng Nam có từ rất xưa, được lưu truyền từ đời này sang đời khác: Lễ hội Bà Thu Bồn, Lễ Hội Long Chu , Lễ Hội Cầu Bông , Lễ Vía Bà Thiên Hậu. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Quảng Nam ngay bây giờ với giá từ 240,000 VND.
Đánh giá : 4.4 /1002
Chúng tôi đang bổ sung thêm bài viết liên quan đến Lễ hội - Sự kiện Quảng Nam