Mytour blog

Lễ hội - Sự kiện Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải miền trung. Với nhiều lễ hội của Quảng Ngãi có từ rất xưa như: Lễ hội điện Trường Bà, Hằng năm Hội làng An Hải, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở đảo Lý Sơn, Lễ hội tế Cá Ông. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Quảng Ngãi ngay bây giờ với giá từ 202,000 VND.
Đánh giá : 4.1 /886