Mytour blog

Lễ hội - Sự kiện Trà Vinh

Trà Vinh là một tỉnh miền Tây Việt Nam. Trà Vinh có rất nhiều lễ hội đặc sắc như: lễ hội Ok om Bok của người Khmer, Lễ hội cúng biển Mỹ Long, Lễ hội Kỳ yên đình Hiệp Mỹ, Lễ Nguyên tiêu thắng hội Phước Thắng Cung. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Trà Vinh ngay bây giờ với giá tốt nhất.
Đánh giá : 4.2 /516