Mytour blog

Mẹo du lịch Bắc Ninh

Con​ ​người​ ​Bắc​ ​Ninh​ ​với​ ​truyền​ ​thống​ ​văn​ ​hoá,​ ​hiếu​ ​khách,​ ​cần​ ​cù​ ​và​ ​sáng​ ​tạo,​ ​với​ ​những bàn​ ​tay​ ​khéo​ ​léo​ ​mang​ ​đậm​ ​nét​ ​dân​ ​gian​ ​của​ ​vùng​ ​miền.​ ​Đến​ ​với​ ​Bắc​ ​Giang,​ ​bạn​ ​sẽ​ ​được​ ​trải nghiệm​ ​từ​ ​văn​ ​hóa,​ ​lễ​ ​hội​ ​và​ ​ẩm​ ​thực.​ ​Hãy​ ​để​ ​Mytour​ ​hỗ​ ​trợ​ ​bạn​ ​để​ ​có​ ​1​ ​chuyến​ ​đi​ ​thú​ ​vị,​ ​tiết kiệm​ ​bằng​ ​cách​ ​​đặt​ ​phòng​ ​khách​ ​sạn​ ​Bắc​ ​Ninh​​ ​ngay​ ​bây​ ​giờ​ ​với​ ​giá​ ​rẻ​ ​nhất.
Đánh giá : 4.2 /917