Mytour blog

Vui chơi - Giải trí Quảng Bình

Quảng Bình có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, với vẻ tuyệt với của lịch sử kết hợp với nhiều khu vui chơi giải trí như: Suối nước khoáng nóng Bang, Vực Quành, Biển Nhật Lệ, Suối nước Moọc. Hãy để Mytour hỗ trợ bạn để có 1 chuyến đi thú vị, tiết kiệm bằng cách đặt phòng khách sạn Quảng Bình ngay bây giờ với giá từ 240,000 VND.
Đánh giá : 4.8 /998