Mytour blog

chùa Giác Minh

Chùa Giác Minh - Nơi tâm linh và văn hóa hội tụ

Chùa Giác Minh là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Việt Nam, nằm tại số 161 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Chùa Giác Minh được xây dựng vào năm 1956, với kiến trúc mang phong cách truyền thống của người Việt Nam. Ngôi chùa này có diện tích rộng lớn, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo như cổng chùa, đài phật, đài quan âm, đài tháp chuông, đài tháp trống, đài tháp đèn, đài tháp cầu may, đài tháp đôi, đài tháp tâm linh, đài tháp đại bi, đài tháp đại hùng, đài tháp đại đức, đài tháp đại sự, đài tháp đại nhân, đài tháp đại phúc, đài tháp đại tài, đài tháp đại lộc, đài tháp đại thọ, đài tháp đại an, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại bảo, đài tháp đại chú, đài tháp đại sơn, đài tháp đại thế, đài tháp đại thừa, đài tháp đại nhẫn, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại tài, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại nghĩa, đài tháp đại khả, đài tháp đại hạnh, đài tháp đại tâm, đài tháp đại niệm, đài tháp đại hiếu, đài tháp đại lễ, đài tháp đại trì, đài tháp đại đạo, đài tháp đại pháp, đài tháp đại tín, đài tháp đại học, đài tháp đại

Đánh giá : 4.4 /1057