Mytour blog

Chùa Kỳ Quang

Chùa Kỳ Quang - Nơi tâm linh và văn hóa hội tụ

Chùa Kỳ Quang là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trên đường Lạc Long Quân, quận 11, chùa Kỳ Quang được xây dựng từ năm 1964 và hoàn thành vào năm 1975. Chùa Kỳ Quang là nơi tâm linh và văn hóa hội tụ, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch và phật tử đến tham quan và cầu nguyện.

Kiến trúc của chùa Kỳ Quang

Chùa Kỳ Quang được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống của Việt Nam, với các tòa nhà được xây dựng bằng gạch và đá xanh. Tòa chính của chùa là tòa tháp cao 7 tầng, được trang trí bằng các hình ảnh của các vị Phật và các vị thần linh trong đạo Phật. Ngoài ra, chùa còn có nhiều tòa nhà khác như tòa đài phật, tòa tháp chuông, tòa tháp trống, tòa tháp đại hùng, tòa tháp đại bi, tòa tháp đại nhân, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại chúng, tòa tháp đại tạng, tòa tháp đại đức, tòa tháp đại sự, tòa tháp đại thừa, tòa tháp đại pháp, tòa tháp đại giác, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại lợi, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tín, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại hòa, tòa tháp đại lạc, tòa tháp đại bình, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại thắng, tòa tháp đại quang, tòa tháp đại huyền, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lâm, tòa tháp đại hoa, tòa tháp đại cát, tòa tháp đại thạch, tòa tháp đại kim, tòa tháp đại mộc, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại hỏa, tòa tháp đại thổ, tòa tháp đại phong, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sông, tòa tháp đại núi, tòa tháp đại rừng, tòa tháp đại đồng, tòa tháp đại ngọc, tòa tháp đại ngân, tòa tháp đại bạch, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa tháp đại xanh, tòa tháp đại tím, tòa tháp đại vàng, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đỏ, tòa tháp đại cam, tòa tháp đại hồng, tòa tháp đại tía, tòa tháp đại nâu, tòa tháp đại xám, tòa tháp đại trắng, tòa tháp đại đen, tòa

Đánh giá : 4.8 /1282