Mytour blog

chùa phật tích

Chùa Phật Tích - Nơi tôn vinh văn hóa Phật giáo Việt Nam

Chùa Phật Tích là một trong những ngôi chùa lâu đời và có giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc biệt của Việt Nam. Nằm tại xã Tân Văn, huyện Thường Tín, Hà Nội, chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 và là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa Phật giáo quý giá.

Chùa Phật Tích được xây dựng trên núi Voi, nơi có nhiều hang động và đá vôi. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ nhà Hán, vua Hán Wudi đã gửi quân đến Việt Nam để xâm lược. Trong lúc đó, một vị thầy tu tên là Khổng Tử Đạo đã đến núi Voi và xây dựng chùa để cầu nguyện cho sự bình an của đất nước. Từ đó, chùa Phật Tích đã trở thành một trong những ngôi chùa lâu đời nhất của Việt Nam.

Chùa Phật Tích có kiến trúc độc đáo, được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Trong khuôn viên chùa, có nhiều tòa nhà và công trình kiến trúc quan trọng như: tòa tháp chuông, tòa tháp cổng, tòa tháp đại bi, tòa tháp tăng, tòa tháp đại hùng, tòa tháp đại nhân, tòa tháp đại thừa, tòa tháp đại đức, tòa tháp đại sự, tòa tháp đại chính, tòa tháp đại tôn, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại lợi, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại thọ, tòa tháp đại vượng, tòa tháp đại tín, tòa tháp đại nhẫn, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, tòa tháp đại phật, tòa tháp đại thế, tòa tháp đại thượng, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lực, tòa tháp đại hải, tòa tháp đại sơn, tòa tháp đại thủy, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phú, tòa tháp đại tài, tòa tháp đại lộc, tòa tháp đại phúc, tòa tháp đại an, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại niệm, tòa tháp đại hiếu, tòa tháp đại lễ, tòa tháp đại nghĩa, tòa tháp đại trí, tòa tháp đại tưởng, tòa tháp đại hạnh, tòa tháp đại tịnh, tòa tháp đại tâm, tòa tháp đại đạo, t

Đánh giá : 4.7 /1380