Mytour blog

đảo cô tô

Đảo Cô Tô – Thiên đường nghỉ dưỡng giữa lòng Vịnh Bắc Bộ

Đảo Cô Tô là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phía đông bắc của Vịnh Bắc Bộ, thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Với bãi biển trắng, nước biển trong xanh, cát trắng mịn và những rặng san hô đầy màu sắc, đảo Cô Tô là một thiên đường nghỉ dưỡng cho du khách.

Để đến được đảo Cô Tô, bạn có thể đi tàu từ cảng Cái Rồng hoặc từ cảng Vân Đồn. Tuy nhiên, tàu từ cảng Cái Rồng sẽ tiện lợi hơn vì cách cảng không xa và có nhiều chuyến đi trong ngày.

Khi đến đảo Cô Tô, bạn có thể tham gia các hoạt động như lặn biển, câu cá, tham quan các địa điểm du lịch như đền thờ Địa Trung Hải, đền thờ Thần Sơn, bãi Tắm Hồng Vân, bãi Tắm Vàn Chài, bãi Tắm Bãi Cháy, bãi Tắm Cô Tô, hòn Chân Voi, hòn Trăng, hòn Ngọc Vừng, hòn Thẻo, hòn Chướng, hòn Đá Bàn, hòn Đá Bia, hòn Đá Ngang, hòn Đá Trắng, hòn Đá Cá, hòn Đá Mắt Rồng, hòn Đá Mắt Ong, hòn Đá Mắt Chó, hòn Đá Mắt Gà, hòn Đá Mắt Voi, hòn Đá Mắt Cua, hòn Đá Mắt Cọp, hòn Đá Mắt Rồng, hòn Đá Mắt Cá Sấu, hòn Đá Mắt Cá Heo, hòn Đá Mắt Cá Mập, hòn Đá Mắt Cá Sấu, hòn Đá Mắt Cá Voi, hòn Đá Mắt Cá Ngựa, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn Đá Mắt Cá Lăng, hòn Đá Mắt Cá Chình, hòn Đá Mắt Cá Sông, hòn Đá Mắt Cá Lóc, hòn Đá Mắt Cá Chép, hòn Đá Mắt Cá Trê, hòn Đá Mắt Cá Rô, hòn Đá Mắt Cá Hồi, hòn Đá Mắt Cá Bơn, hòn

Đánh giá : 4.5 /549