Mytour blog

Hòn Mấu

Hòn Mấu là một địa danh nổi tiếng tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 15km về phía đông, Hòn Mấu là một hòn đảo nhỏ nằm giữa vịnh Vũng Rô và vịnh Xuân Đài. Với vẻ đẹp hoang sơ, Hòn Mấu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Để đến được Hòn Mấu, du khách có thể đi bằng tàu thuyền từ bãi biển Xuân Đài hoặc thuê tàu riêng từ bãi biển Vũng Rô. Trên đảo, du khách có thể tham quan các điểm đến như đền thờ Thần Nữ, đền thờ Ông Năm, hòn Đá Bàn, hòn Đá Lưng Chừng, hòn Đá Bò Cạp, hòn Đá Bò Cạp 2, hòn Đá Bò Cạp 3, hòn Đá Bò Cạp 4, hòn Đá Bò Cạp 5, hòn Đá Bò Cạp 6, hòn Đá Bò Cạp 7, hòn Đá Bò Cạp 8, hòn Đá Bò Cạp 9, hòn Đá Bò Cạp 10, hòn Đá Bò Cạp 11, hòn Đá Bò Cạp 12, hòn Đá Bò Cạp 13, hòn Đá Bò Cạp 14, hòn Đá Bò Cạp 15, hòn Đá Bò Cạp 16, hòn Đá Bò Cạp 17, hòn Đá Bò Cạp 18, hòn Đá Bò Cạp 19, hòn Đá Bò Cạp 20, hòn Đá Bò Cạp 21, hòn Đá Bò Cạp 22, hòn Đá Bò Cạp 23, hòn Đá Bò Cạp 24, hòn Đá Bò Cạp 25, hòn Đá Bò Cạp 26, hòn Đá Bò Cạp 27, hòn Đá Bò Cạp 28, hòn Đá Bò Cạp 29, hòn Đá Bò Cạp 30, hòn Đá Bò Cạp 31, hòn Đá Bò Cạp 32, hòn Đá Bò Cạp 33, hòn Đá Bò Cạp 34, hòn Đá Bò Cạp 35, hòn Đá Bò Cạp 36, hòn Đá Bò Cạp 37, hòn Đá Bò Cạp 38, hòn Đá Bò Cạp 39, hòn Đá Bò Cạp 40, hòn Đá Bò Cạp 41, hòn Đá Bò Cạp 42, hòn Đá Bò Cạp 43, hòn Đá Bò Cạp 44, hòn Đá Bò Cạp 45, hòn Đá Bò Cạp 46, hòn Đá Bò Cạp 47, hòn Đá Bò Cạp 48, hòn Đá Bò Cạp 49, hòn Đá Bò Cạp 50, hòn Đá Bò Cạp 51, hòn Đá Bò Cạp 52, hòn Đá Bò Cạp 53, hòn Đá Bò Cạp 54, hòn Đá Bò Cạp 55, hòn Đá Bò Cạp 56, hòn Đá Bò Cạp 57, hòn Đá Bò Cạp 58, hòn Đá Bò Cạp 59, hòn Đá Bò Cạp 60, hòn Đá Bò Cạp 61, hòn Đá Bò Cạp 62, hòn Đá Bò Cạp 63, hòn Đá Bò Cạp 64, hòn Đá Bò Cạp 65, hòn Đá Bò Cạp 66, hòn Đá Bò Cạp 67, hòn Đá Bò Cạp 68, hòn Đá Bò Cạp 69, hòn Đá Bò Cạp 70, hòn Đá Bò Cạp 71, hòn Đá Bò Cạp 72, hòn Đá Bò Cạp 73, hòn Đá Bò Cạp 74, hòn Đá Bò Cạp 75, hòn Đá Bò Cạp 76, hòn Đá Bò Cạp 77, hòn Đá Bò Cạp 78, hòn Đá Bò Cạp 79, hòn Đá Bò Cạp 80, hòn Đá Bò Cạp 81, hòn Đá Bò Cạp 82, hòn Đá Bò Cạp 83, hòn Đá Bò Cạp 84, hòn Đá Bò Cạp 85, hòn Đá Bò Cạp 86, hòn Đá Bò Cạp 87, hòn Đá Bò Cạp 88, hòn Đá Bò Cạp 89, hòn Đá Bò Cạp 90, hòn Đá Bò Cạp 91, hòn Đá Bò Cạp 92, hòn Đá Bò Cạp 93, hòn Đá Bò Cạp 94, hòn Đá Bò Cạp 95, hòn Đá Bò Cạp 96, hòn Đá Bò Cạp 97, hòn Đá Bò Cạp 98, hòn Đá Bò Cạp 99, hòn Đá Bò Cạp 100, hòn Đá Bò Cạp 101, hòn Đá Bò Cạp 102, hòn Đá Bò Cạp 103, hòn Đá Bò Cạp 104, hòn Đá Bò Cạp 105, hòn Đá Bò Cạp 106, hòn Đá Bò Cạp 107, hòn Đá Bò Cạp 108, hòn Đá Bò Cạp 109, hòn Đá Bò Cạp 110, hòn Đá Bò Cạp 111, hòn Đá Bò Cạp 112, hòn Đá Bò Cạp 113, hòn Đá Bò Cạp 114, hòn Đá Bò Cạp 115, hòn Đá Bò Cạp 116, hòn Đá Bò Cạp 117, hòn Đá Bò Cạp 118, hòn Đá Bò Cạp 119, hòn Đá Bò Cạp 120, hòn Đá Bò Cạp 121, hòn Đá Bò Cạp 122, hòn Đá Bò Cạp 123, hòn Đá Bò Cạp 124, hòn Đá Bò Cạp 125, hòn Đá Bò Cạp 126, hòn Đá Bò Cạp 127, hòn Đá Bò Cạp 128, hòn Đá Bò Cạp 129, hòn Đá Bò Cạp 130, hòn Đá Bò Cạp 131, hòn Đá Bò Cạp 132, hòn Đá Bò Cạp 133, hòn Đá Bò Cạp 134, hòn Đá Bò Cạp 135, hòn Đá Bò Cạp 136, hòn Đá Bò Cạp 137, hòn Đá Bò Cạp 138, hòn Đá Bò Cạp 139, hòn Đá Bò Cạp 140, hòn Đá Bò Cạp 141, hòn Đá Bò Cạp 142, hòn Đá Bò Cạp 143, hòn Đá Bò Cạp 144, hòn Đá Bò Cạp 145, hòn Đá Bò Cạp 146, hòn Đá Bò Cạp 147, hòn Đá Bò Cạp 148, hòn Đá Bò Cạp 149, hòn Đá Bò Cạp 150, hòn Đá Bò Cạp 151, hòn Đá Bò Cạp 152, hòn Đá Bò Cạp 153, hòn Đá Bò Cạp 154, hòn Đá Bò Cạp 155, hòn Đá Bò Cạp 156, hòn Đá Bò Cạp 157, hòn Đá Bò Cạp 158, hòn Đá Bò Cạp 159, hòn Đá Bò Cạp 160, hòn Đá Bò Cạp 161, hòn Đá Bò Cạp 162, hòn Đá Bò Cạp 163, hòn Đá Bò Cạp 164, hòn Đá Bò Cạp 165, hòn Đá Bò Cạp 166, hòn Đá Bò Cạp 167, hòn Đá Bò Cạp 168, hòn Đá Bò Cạp 169, hòn Đá Bò Cạp 170, hòn Đá Bò Cạp 171, hòn Đá Bò Cạp 172, hòn Đá Bò Cạp 173, hòn Đá Bò Cạp 174, hòn Đá Bò Cạp 175, hòn Đá Bò Cạp 176, hòn Đá Bò Cạp 177, hòn Đá Bò Cạp 178, hòn Đá Bò Cạp 179, hòn Đá Bò Cạp 180, hòn Đá Bò Cạp 181, hòn Đá Bò Cạp 182, hòn Đá Bò Cạp 183, hòn Đá Bò Cạp 184, hòn Đá Bò Cạp 185, hòn Đá Bò Cạp 186, hòn Đá Bò Cạp 187, hòn Đá Bò Cạp 188, hòn Đá Bò Cạp 189, hòn Đá Bò Cạp 190, hòn Đá Bò Cạp 191, hòn Đá Bò Cạp 192, hòn Đá Bò Cạp 193, hòn Đá Bò Cạp 194, hòn Đá Bò Cạp 195, hòn Đá Bò Cạp 196, hòn Đá Bò Cạp 197, hòn Đá Bò Cạp 198, hòn Đá Bò Cạp 199, hòn Đá Bò Cạp 200, hòn Đá Bò Cạp 201, hòn Đá Bò Cạp 202, hòn Đá Bò Cạp 203, hòn Đá Bò Cạp 204, hòn Đá Bò Cạp 205, hòn Đá Bò Cạp 206, hòn Đá Bò Cạp 207, hòn Đá Bò Cạp 208, hòn Đá Bò Cạp 209, hòn Đá Bò Cạp 210, hòn Đá Bò Cạp 211, hòn Đá Bò Cạp 212, hòn Đá Bò Cạp 213, hòn Đá Bò Cạp 214, hòn Đá Bò Cạp 215, hòn Đá Bò Cạp 216, hòn Đá Bò Cạp 217, hòn Đá Bò Cạp 218, hòn Đá Bò Cạp 219, hòn Đá Bò Cạp 220, hòn Đá Bò Cạp 221, hòn Đá Bò Cạp 222, hòn Đá Bò Cạp 223, hòn Đá Bò Cạp 224, hòn Đá Bò Cạp 225, hòn Đá Bò Cạp 226, hòn Đá Bò Cạp 227, hòn Đá Bò Cạp 228, hòn Đá Bò Cạp 229, hòn Đá Bò Cạp 230, hòn Đá Bò Cạp 231, hòn Đá Bò Cạp 232, hòn Đá Bò Cạp 233, hòn Đá Bò Cạp 234, hòn Đá Bò Cạp 235, hòn Đá Bò Cạp 236, hòn Đá Bò Cạp 237, hòn Đá Bò Cạp 238, hòn Đá Bò Cạp 239, hòn Đá Bò Cạp 240, hòn Đá Bò Cạp 241, hòn Đá Bò Cạp 242, hòn Đá Bò Cạp 243, hòn Đá Bò Cạp 244, hòn Đá Bò Cạp 245, hòn Đá Bò Cạp 246, hòn Đá Bò Cạp 247, hòn Đá Bò Cạp 248

Đánh giá : 4.5 /1289