Mytour blog

khám phá hà nam

Khám phá Hà Nam - Điểm đến mới lạ cho những người yêu thích du lịch

Hà Nam là một tỉnh nhỏ nằm ở phía Nam của miền Trung Bắc Bộ, cách Hà Nội khoảng 60km. Với nhiều địa danh nổi tiếng như chùa Bà Đanh, đền Trần, đền Hùng, Hà Nam đang trở thành điểm đến mới lạ cho những người yêu thích du lịch.

1. Chùa Bà Đanh

Chùa Bà Đanh nằm ở xã Đinh Xá, huyện Tiên Lữ, Hà Nam. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam, được xây dựng vào thế kỷ thứ 10. Chùa Bà Đanh có kiến trúc độc đáo, được xây dựng bằng đá vôi và gạch, với nhiều tầng tháp, đài và hành lang.

2. Đền Trần

Đền Trần nằm ở xã Trần Phú, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Đây là một trong những đền thờ lớn nhất của Việt Nam, được xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Đền Trần có kiến trúc độc đáo, với nhiều tầng tháp, đài và hành lang. Đền Trần còn là nơi lưu giữ nhiều di vật quý giá của triều đình nhà Trần.

3. Đền Hùng

Đền Hùng nằm ở xã Hy Cương, huyện Phù Cừ, Hà Nam. Đây là một trong những đền thờ lớn nhất của Việt Nam, được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Đền Hùng là nơi tổ tiên của người Việt được tôn vinh và thờ cúng. Đền Hùng còn là nơi diễn ra lễ hội đền Hùng vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm.

4. Các địa danh khác

Ngoài các địa danh trên, Hà Nam còn có nhiều điểm đến khác như đền Bà Chúa Thần, đền Thủy Điện, đền Thái Vi, đền Tản Viên, đền Thanh Mai, đền Thanh Liệt, đền Thanh Sơn, đền Thanh Tuyền, đền Thanh Vân, đền Thanh Xá, đền Thanh Xuân, đền Thanh Yên, đền Thanh Đình, đền Thanh Đức, đền Thanh Hà, đền Thanh Hải, đền Thanh Hồng, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh Hưng, đền Thanh Hương, đền Thanh Hải, đền Thanh Hàm, đền Thanh Hào, đền Thanh Hậu, đền Thanh Hồ, đền Thanh Hội, đền Thanh Hùng, đền Thanh

Đánh giá : 4.7 /943
Chúng tôi đang bổ sung thêm bài viết liên quan đến khám phá hà nam