Mytour blog

kinh đô Cổ Loa

Kinh đô Cổ Loa – Nét đẹp lịch sử của đất Thăng Long

Kinh đô Cổ Loa là một trong những di sản văn hóa lịch sử quan trọng của Việt Nam. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Đông Bắc, Cổ Loa được xem là kinh đô của vương triều Âu Lạc và là nơi đặt trụ sở của vua An Dương Vương.

Cổ Loa có diện tích khoảng 500ha, bao gồm nhiều công trình kiến trúc độc đáo như: Thành Cổ Loa, Đình Cổ Loa, Đền Thượng, Đền Hạ, Đền Trung, Đền Đông, Đền Tây, Đền Nam, Đền Bắc, Đền Lạc Long Quân, Đền Âu Cơ, Đền Thần Nữ, Đền Thánh Gióng, Đền Thánh Tản Viên Sơn, Đền Thánh Hạ Long, Đền Thánh Bạch Mã, Đền Thánh Hùng Vương, Đền Thánh Ngọc Hồi, Đền Thánh Thủy Tạ, Đền Thánh Thanh Long, Đền Thánh Thủy Long, Đền Thánh Thủy Ngọc, Đền Thánh Thủy Tinh, Đền Thánh Thủy Đức, Đền Thánh Thủy Lâm, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Hà, Đền Thánh Thủy Sơn, Đền Thánh Thủy Hải, Đền Thánh Thủy Phúc, Đền Thánh Thủy Tân, Đền Thánh Thủy Điện, Đền Thánh Thủy Vân, Đền Thánh Thủy Hồng, Đền Thánh Thủy Đào, Đền Thánh Thủy Lộc, Đền Thánh Thủy Tùng, Đền Thánh Thủy Đường, Đền Thánh Thủy Hưng, Đền Thánh Thủy Hồ, Đền Thánh Thủy Súng, Đền Thánh Thủy Điệp, Đền Thánh Thủy Tuyền, Đ

Đánh giá : 4.2 /1319