Mytour blog

kinh nghiệm du lịch bắc giang

Kinh nghiệm du lịch Bắc Giang - Khám phá vùng đất mới lạ

Bắc Giang là một tỉnh nằm ở phía Bắc Việt Nam, nơi có nhiều điểm đến hấp dẫn cho du khách. Với những người yêu thích du lịch, Bắc Giang là một điểm đến không thể bỏ qua. Dưới đây là những kinh nghiệm du lịch Bắc Giang mà bạn nên biết để có một chuyến đi thú vị và đầy ý nghĩa.

1. Lựa chọn thời điểm phù hợp

Bắc Giang có khí hậu ôn đới, nên thời điểm tốt nhất để du lịch là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Trong thời gian này, thời tiết khô ráo, mát mẻ và không quá lạnh. Nếu bạn muốn tham gia lễ hội, thì tháng 3 và tháng 4 là thời điểm tuyệt vời để đến Bắc Giang.

2. Điểm đến nổi bật

Bắc Giang có nhiều điểm đến hấp dẫn như chùa Thanh Mai, đền Bà Chúa Kho, đền Kỳ Lừa, đền Bà Chúa Thái Lâm, đền Bà Chúa Núi Tượng, đền Bà Chúa Khoang, đền Bà Chúa Lạc Thủy, đền Bà Chúa Hội, đền Bà Chúa Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Hòa, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Thịnh, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Thái Hưng, đền Bà Chúa Thái Lai, đền Bà Chúa Thái Sơn, đền Bà Chúa Thái Bình, đền Bà Chúa Thái Nguyên, đền Bà Chúa Thái Đức, đền Bà Chúa Thái Hà, đền Bà Chúa Thái Phúc, đền Bà Chúa Thái An, đền Bà Chúa Thái Thành, đền Bà Chúa Thái Thủy, đền Bà Chúa Thái Thọ, đền Bà Chúa Thái Thái, đền Bà Chúa Th

Đánh giá : 4.9 /1081