Mytour blog

lễ hội Then Kin Pang

Lễ hội Then Kin Pang là một trong những lễ hội truyền thống của người Dao đỏ tại tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.

Lễ hội Then Kin Pang diễn ra vào tháng 1 âm lịch hàng năm, tại các làng của người Dao đỏ như Tả Phìn, Tả Van, Tả Thàng, Tả Ngải, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Tả Sìn Chải, Tả Giàng Phình, Tả Thèn, Tả Hồ, Tả Van Chư, Tả Lèng, Tả Thanh Oai, Tả Thanh Đồng, Tả Thanh Yên, Tả Thanh Phù, Tả Thanh Lâm, Tả Thanh Sơn, Tả Thanh Hà, Tả Thanh Khương, Tả Thanh Vân, Tả Thanh Tùng, Tả Thanh Hưng, Tả Thanh Tân, Tả Thanh Lương, Tả Thanh Hồng, Tả Thanh Bình, Tả Thanh Minh, Tả Thanh Thủy, Tả Thanh Hải, Tả Thanh Hùng, Tả Thanh Hải, Tả Thanh Hà, Tả Thanh Hưng, Tả Thanh Hồng, Tả Thanh Khương, Tả Thanh Lâm, Tả Thanh Lương, Tả Thanh Minh, Tả Thanh Oai, Tả Thanh Phù, Tả Thanh Sơn, Tả Thanh Tân, Tả Thanh Thủy, Tả Thanh Tùng, Tả Thanh Vân.

Lễ hội Then Kin Pang có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Dao đỏ. Đây là dịp để cả làng cùng nhau tôn vinh các vị thần, cầu nguyện cho một mùa màng bội thu, bình an và hạnh phúc cho cả làng. Lễ hội còn là dịp để các bạn trẻ trong làng tìm hiểu và học hỏi các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong lễ hội Then Kin Pang, người Dao đỏ thường mặc trang phục truyền thống, đeo những chiếc mũ độc đáo và thực hiện các nghi thức tôn vinh các vị thần. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như múa lân, múa sạp, múa bông, hát Then, đánh trống, đánh gongs, chơi cờ tướng, đá cầu, kéo co, đua gà, đua chó, đua ngựa, đua thuyền trên sông, đua thuyền trên hồ, đua thuyền trên suối, đua thuyền trên đầm lầy, đua thuyền trên đồi núi, đua thuyền trên đồng cỏ, đua thuyền trên đất đá, đua thuyền trên đất cát, đua thuyền trên đất sét, đua thuyền trên đất đỏ, đua thuyền trên đất trắng, đua thuyền trên đất đen, đua thuyền trên đất xanh, đua thuyền trên đất vàng, đua thuyền trên đất bạc, đua thuyền trên đất đồng, đua thuyền trên đất sắt, đua thuyền trên đất thép, đua thuyền trên đất kim loại, đua thuyền trên đất gỗ, đua thuyền trên đất đá cuội, đua thuyền trên đất đá vôi, đua thuyền trên đất đá granit, đua thuyền trên đất đá bazan, đua thuyền trên đất đá sỏi, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm lai, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm sanh, đua thuyền trên đất đá cẩm sắt, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm đá, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá cẩm thạch, đua thuyền trên đất đá c

Đánh giá : 4.6 /574