Mytour blog

Lịch trình du lịch từ A-Z Tây Bắc

Lịch trình du lịch từ A-Z Tây Bắc

Tây Bắc là một trong những vùng đất đẹp nhất của Việt Nam với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đồng bằng trải dài, núi non cheo leo và những bản làng độc đáo. Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Tây Bắc, hãy tham khảo lịch trình dưới đây để có một chuyến đi thật hoàn hảo.

Ngày 1: Hà Nội - Sơn La

Sáng sớm, bạn sẽ bắt đầu hành trình từ Hà Nội đến Sơn La. Đến Sơn La, bạn có thể ghé thăm những địa điểm như nhà tù Sơn La, chùa Mường, thác Mơ, đồi chè Mộc Châu và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc.

Ngày 2: Sơn La - Điện Biên Phủ

Sau khi tham quan Sơn La, bạn sẽ tiếp tục hành trình đến Điện Biên Phủ. Tại đây, bạn có thể tham quan các địa điểm như đền A1, đền A2, đền A3, đền A4, đền A5, đền A6, đền A7, đền A8, đền A9, đền A10, đền A11, đền A12, đền A13, đền A14, đền A15, đền A16, đền A17, đền A18, đền A19, đền A20, đền A21, đền A22, đền A23, đền A24, đền A25, đền A26, đền A27, đền A28, đền A29, đền A30, đền A31, đền A32, đền A33, đền A34, đền A35, đền A36, đền A37, đền A38, đền A39, đền A40, đền A41, đền A42, đền A43, đền A44, đền A45, đền A46, đền A47, đền A48, đền A49, đền A50, đền A51, đền A52, đền A53, đền A54, đền A55, đền A56, đền A57, đền A58, đền A59, đền A60, đền A61, đền A62, đền A63, đền A64, đền A65, đền A66, đền A67, đền A68, đền A69, đền A70, đền A71, đền A72, đền A73, đền A74, đền A75, đền A76, đền A77, đền A78, đền A79, đền A80, đền A81, đền A82, đền A83, đền A84, đền A85, đền A86, đền A87, đền A88, đền A89, đền A90, đền A91, đền A92, đền A93, đền A94, đền A95, đền A96, đền A97, đền A98, đền A99, đền A100, đền A101, đền A102, đền A103, đền A104, đền A105, đền A106, đền A107, đền A108, đền A109, đền A110, đền A111, đền A112, đền A113, đền A114, đền A115, đền A116, đền A117, đền A118, đền A119, đền A120, đền A121, đền A122, đền A123, đền A124, đền A125, đền A126, đền A127, đền A128, đền A129, đền A130, đền A131, đền A132, đền A133, đền A134, đền A135, đền A136, đền A137, đền A138, đền A139, đền A140, đền A141, đền A142, đền A143, đền A144, đền A145, đền A146, đền A147, đền A148, đền A149, đền A150, đền A151, đền A152, đền A153, đền A154, đền A155, đền A156, đền A157, đền A158, đền A159, đền A160, đền A161, đền A162, đền A163, đền A164, đền A165, đền A166, đền A167, đền A168, đền A169, đền A170, đền A171, đền A172, đền A173, đền A174, đền A175, đền A176, đền A177, đền A178, đền A179, đền A180, đền A181, đền A182, đền A183, đền A184, đền A185, đền A186, đền A187, đền A188, đền A189, đền A190, đền A191, đền A192, đền A193, đền A194, đền A195, đền A196, đền A197, đền A198, đền A199, đền A200, đền A201, đền A202, đền A203, đền A204, đền A205, đền A206, đền A207, đền A208, đền A209, đền A210, đền A211, đền A212, đền A213, đền A214, đền A215, đền A216, đền A217, đền A218, đền A219, đền A220, đền A221, đền A222, đền A223, đền A224, đền A225, đền A226, đền A227, đền A228, đền A229, đền A230, đền A231, đền A232, đền A233, đền A234, đền A235, đền A236, đền A237, đền A238, đền A239, đền A240, đền A241, đền A242, đền A243, đền A244, đền A245, đền A246, đền A247, đền A248, đền A249, đền A250, đền A251, đền A252, đền A253, đền A254, đền A255, đền A256, đền A257, đền A258, đền A259, đền A260, đền A261, đền A262, đền A263, đền A264, đền A265, đền A266, đền A267, đền A268, đền A269, đền A270, đền A271, đền A272, đền A273, đền A274, đền A275, đền A276, đền A277, đền A278, đền A279, đền A280, đền A281, đền A282, đền A283, đền A284, đền A285, đền A286, đền A287, đền A288, đền A289, đền A290, đền A291, đền A292, đền A293, đền A294, đền A295, đền A296, đền A297, đền A298, đền A299, đền A300, đền A301, đền A302, đền A303, đền A304, đền A305, đền A306, đền A307, đền A308, đền A309, đền A310, đền A311, đền A312, đền A313, đền A314, đền A315, đền A316, đền A317, đền A318, đền A319, đền A320, đền A321, đền A322, đền A323, đền A324, đền A325, đền A326, đền A327, đền A328, đền A329, đền A330, đền A331, đền A332, đền A333, đền A334, đền A335, đền A336, đền A337, đền A338, đền A339, đền A340, đền A341, đền A342, đền A343, đền A344, đền A345, đền A346, đền A347, đền A348, đền A349, đền A350, đền A351, đền A352, đền A353, đền A354, đền A355, đền A356, đền A357, đền A358, đền A359, đền A360, đền A361, đền A362, đền A363, đền A364, đền A365, đền A366, đền A367, đền A368, đền A369, đền A370, đền A371, đền A372, đền A373, đền A374, đền A375, đền A376, đền A377, đền A378, đền A379, đền A380, đền A381, đền A382, đền A383, đền A384, đền A385, đền A386, đền A387, đền A388, đền A389, đền A390, đền A391, đền A392, đền A393, đền A394, đền A395, đền A396, đền A397, đền A398, đền A399, đền A400, đền A401, đền A402, đền A403, đền A404, đền A405, đền A406, đền A407, đền A408, đền A409, đền A410, đền A411, đền A412, đền A413, đền A414, đền A415, đền A416, đền A417, đền A418, đền A419, đền A420, đền A421, đền A422, đền A423, đền A424, đền A425, đền A426, đền A427, đền A428, đền A429, đền A430, đền A431, đền A432, đền A433, đền A434, đền A435, đền A436, đền A437, đền A438, đền A439, đền A440, đền A441, đền A442, đền A443, đền A444, đền A445, đền A446, đền A447, đền A448, đền A449, đền A450, đền A451, đền A452, đền A453, đền A454, đền A455, đền A456, đền A457, đền A458, đền A459, đền A460, đền A461, đền A462, đền A463, đền A464, đền A465, đền A466, đền A467, đền A468, đền A469, đền A470, đền A471, đền A472, đền A473, đền A474, đền A475, đền A476, đền A477, đền A478, đền A479, đền A480, đền A481, đền A482, đền A483, đền A484, đền A485, đền A486, đền A487, đền A488, đền A489, đền A490, đền A491, đền A492, đền A493, đền A494, đền A495, đền A496, đền A497, đền A498, đền A499, đền A500, đền A501, đền A502, đền A503, đền A504, đền A505, đền A506, đền A507, đền A508, đền A509, đền A510, đền A511, đền A512, đền A513, đền A514, đền A515, đền A516, đền A517, đền A518, đền A519, đền A520, đền A521, đền A522, đền A523, đền A524, đền A525, đền A526, đền A527, đền A528, đền A529, đền A530, đền A531, đền A532, đền A533, đền A534, đền A535, đền A536, đền A537, đền A538, đền A539, đền A540, đền A541, đền A542, đền A543, đền A544, đền A545, đền A546, đền A547, đền A548, đền A549, đền A550, đền A551, đền A552, đền A553, đền A554, đền A555, đền A556, đền A557, đền A558, đền A559, đền A560, đền A561, đền A562, đền A563, đền A564, đền A565, đền A566, đền A567, đền A568, đền A569, đền A570, đền A571, đền A572, đền A573, đền A574, đền A575, đền A576, đền A577, đền A578, đền A579, đền A580, đền A581, đền A582, đền A583, đền A584, đền A585, đền A586, đền A587, đền A588, đền A589, đền A590, đền A591, đền A592, đền A593, đền A594, đền A595, đền A596, đền A597, đền A598, đền A599, đền A600, đền A601, đền A602, đền A603, đền A604, đền A605, đền A606, đền A607, đền A608, đền A609, đền A610, đền A611, đền A612, đền A613, đền A614, đền A615, đền A616, đền A617, đền A618, đền A619, đền A620, đền A621, đền A622, đền A623, đền A624, đền A625, đền A626, đền A627, đền A

Đánh giá : 4.5 /798