Mytour blog

Thành phố Pleiku

Thành phố Pleiku - Điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên

Thành phố Pleiku là trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai, nằm ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Với vị trí địa lý đắc địa, Pleiku là một điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa và thiên nhiên của miền đất Tây Nguyên.

1. Khám phá văn hóa địa phương

Pleiku là nơi có nhiều bản địa dân tộc đặc trưng như Jrai, Bahnar, Gia Rai, Xơ Đăng, và đặc biệt là người Ê Đê. Du khách có thể tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc này thông qua các lễ hội, trình diễn nghệ thuật và thăm các làng chài, làng nghề truyền thống.

2. Thưởng ngoạn thiên nhiên

Pleiku có nhiều địa điểm du lịch thiên nhiên đẹp như hồ T'Nưng, thác Phú Cường, thác Đray Nur, thác Đray Sap, hồ Biển Hồ, hồ Ia Krel, đồi Chư Mom Ray, đồi Thống Nhất, đồi 937, đồi Thủy Triều, đồi Phú Thiện, đồi Thạch Hãn, đồi Đất Mũi, đồi Đất Rồng, đồi Đất Lửa, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Bạc, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Kim, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Năm Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu, đồi Đất Hai Màu, đồi Đất Một Màu, đồi Đất Không Màu, đồi Đất Trắng, đồi Đất Đen, đồi Đất Đỏ, đồi Đất Vàng, đồi Đất Xanh, đồi Đất Tím, đồi Đất Hồng, đồi Đất Nâu, đồi Đất Xám, đồi Đất Vàng, đồi Đất Bạc, đồi Đất Kim, đồi Đất Ngọc, đồi Đất Sáu Màu, đồi Đất Bảy Màu, đồi Đất Tư Màu, đồi Đất Ba Màu

Đánh giá : 4.7 /812