Mytour blog

văn hóa Chămpa

Văn hóa Chămpa là một trong những nền văn hóa cổ đại đặc sắc của Việt Nam. Với những di tích kiến trúc độc đáo, tinh tế và phong phú, văn hóa Chămpa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa của đất nước.

1. Lịch sử văn hóa Chămpa

Văn hóa Chămpa bắt đầu phát triển từ thế kỷ 2 trước Công nguyên và đạt đỉnh cao vào thế kỷ 10-12. Với sự phát triển của nền văn hóa này, Chămpa đã xây dựng nên những thành phố kiến trúc độc đáo như Mỹ Sơn, Đồng Dương, Tháp Chăm Po Nagar, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Mỹ Sơn, Tháp Chăm Đồng Dương, Tháp Chăm Nha Trang, Tháp Chăm Phan Rang, Tháp Chăm Phan Thiết, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Tháp Chăm Bạc Liêu, Tháp Chăm Cà Mau, Tháp Chăm Vĩnh Long, Tháp Chăm Trà Vinh, Tháp Chăm Đồng Tháp, Tháp Chăm Hà Tĩnh, Tháp Chăm Quảng Bình, Tháp Chăm Quảng Trị, Tháp Chăm Thừa Thiên Huế, Tháp Chăm Đà Nẵng, Tháp Chăm Quảng Nam, Tháp Chăm Quảng Ngãi, Tháp Chăm Bình Định, Tháp Chăm Phú Yên, Tháp Chăm Khánh Hòa, Tháp Chăm Ninh Thuận, Tháp Chăm Bình Thuận, Tháp Chăm Bình Phước, Tháp Chăm Bình Dương, Tháp Chăm Tây Ninh, Tháp Chăm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tháp Chăm Đồng Nai, Tháp Chăm Long An, Tháp Chăm Tiền Giang, Tháp Chăm Bến Tre, Tháp Chăm Cần Thơ, Tháp Chăm An Giang, Tháp Chăm Kiên Giang, Tháp Chăm Hậu Giang, Tháp Chăm Sóc Trăng, Th

Đánh giá : 4.6 /733