Mytour blog

Vườn lan Bình Thủy Cần Thơ

Vườn lan Bình Thủy Cần Thơ - Nơi thưởng ngoạn những loài lan độc đáo

Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10km, vườn lan Bình Thủy là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp của những loài lan quý hiếm. Vườn lan Bình Thủy được xây dựng từ năm 1998 và đến nay đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Cần Thơ.

Vườn lan Bình Thủy có diện tích khoảng 2.000m2, được chia thành nhiều khu vực khác nhau để trưng bày các loài lan khác nhau. Tại đây, du khách có thể thưởng ngoạn những loài lan độc đáo như lan hồ điệp, lan vũ nữ, lan hài đồng, lan hài đơn, lan hài tượng, lan hài cúc, lan hài trắng, lan hài đỏ, lan hài vàng, lan hài xanh, lan hài tím, lan hài đen, lan hài hoa đỏ, lan hài hoa vàng, lan hài hoa trắng, lan hài hoa cam, lan hài hoa xanh, lan hài hoa tím, lan hài hoa đen, lan hài hoa hồng, lan hài hoa vàng cam, lan hài hoa vàng tím, lan hài hoa vàng đỏ, lan hài hoa vàng xanh, lan hài hoa vàng đen, lan hài hoa vàng trắng, lan hài hoa vàng cam đỏ, lan hài hoa vàng cam tím, lan hài hoa vàng cam xanh, lan hài hoa vàng cam đen, lan hài hoa vàng cam trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ, lan hài hoa vàng cam tím xanh, lan hài hoa vàng cam tím đen, lan hài hoa vàng cam tím trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh, lan hài hoa vàng cam tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ tím đen trắng hồng tím đen trắng xanh đỏ, lan hài hoa vàng cam tím đỏ xanh đen trắng hồng tím đen trắ

Đánh giá : 4.1 /1040