Mytour blog
Tags:
di sản văn hóadu lịch Thanh Hóađền chùakhám phá Thanh Hóalễ hội Mường Xia
01/08/20216.0720

Về Thanh Hóa dự lễ hội Mường Xia

Lễ hội mường xia là lễ hội tín ngưỡng, tâm linh gắn với thờ phụng người có công với đất nước như Tư Mã Hai Đào. Đó chính là nơi gửi Vía nơi hòn đá Vía và nét văn hoá nhân văn trong phong tục cúng tế tại 5 điểm trên địa bàn mường xia, mỗi điểm cúng đều gắn với truyền thuyết về Tư Mã Hai Đào.
 
 
lễ hội thanh hóa
Lễ hội của Thanh Hóa thường gắn với tín ngưỡng, tâm linh
 
 
 
Hoà cùng với không khí mùa xuân đang rộn ràng khắp nơi, hàng nghìn người dân và du khách thập phương lại nô nức đến vui Lễ hội Mường Xia diễn ra vào các ngày 24, 25, 26 tháng 3 âm lịch hàng năm.

lễ hội mường xia thanh hóa
Lễ hội Mường Xia diễn ra vào tháng 3 âm lịch hàng năm

Lễ hội Mường Xia là lễ hội tín ngưỡng, tâm linh gắn với thờ phụng người có công với đất nước là Tư Mã Hai Đào. Đó là nơi gửi vía ở Hòn đá Vía và là nét văn hoá nhân văn trong phong tục cúng tế của người Mường Xia. Lễ hội là nơi bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của người Thái vùng biên giới Quan Sơn với các nghi lễ văn hóa tâm linh và hoạt động văn hóa thể thao như: ném còn, khua luống, kéo co, bóng chuyền, bắn nỏ…

 lễ hội mường xia thanh hóa
Lễ hội là nơi bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa của người Thái

Ngoài các nghi lễ và trò chơi dân gian, lễ hội còn có nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong vùng. Lễ hội nhằm tôn vinh những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước đồng thời khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hoá, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc trên đất Mường Xia, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

lễ hội mường xia thanh hóa
Trò chơi dân gian tại lễ hội Mường Xia
 
lễ hội rước cá thần thanh hóa
Lễ hội rước cá thần tại Thanh Hóa

0 Thích

Đánh giá : 4.3 /115