Mytour blog
Tags:
du lịch Đồng Naiga Hố Nai
06/05/20213.2410

Ga Hố Nai

Ga Hố Nai là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn, là ga hàng hóa. Nhiệm vụ chủ yếu của ga là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến. Tổ chức xếp dỡ hàng hóa, cắt móc lập tàu các đoàn tàu hàng. Với đội ngũ CBCNV dày dạn kinh nghiệm, nhà ga được trang bị các phương tiện cơ giới xếp dỡ hiện đại, luôn phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt của chủ hàng
Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 18 xe/ngày.

0 Thích

Đánh giá : 4.2 /532