Mytour blog
06/04/20231.9660

Đại học Phạm Văn Đồng năm 2024

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là một trường đại học địa phương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập năm 2007 theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 7 tháng 9 năm 2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.

Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Quảng Ngãi

0 Thích

Đánh giá : 4.4 /408