Mytour blog
Tags:
du lịch tâm linhdu lịch Vĩnh Longnhà thờ chánh tòa vĩnh long
06/04/20237.6490

Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long năm 2023

Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long với danh hiệu Bà Thánh Anna - Thân Mẫu Đức Bà Maria tọa lạc tại 141 Lý Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, gần với ngã tư Long Châu.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long

 

Xem thêm: Các khách sạn ở Vĩnh Long 

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long là một hình ảnh thân thuộc của người dân Vĩnh Long được hoàn thành vào năm 1967

Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. Tuy nhiên cũng có một vài người có thế lực giữ đạo, như ông Trần Văn Triệu, gốc Cái Nhum vì có công phò vua Gia Long lúc tị nạn, nên khi lên ngôi vua thưởng ông làm tổng đốc Vĩnh Long. Có 1 y sĩ danh tiếng được nhiều uy tín trong dân nhưng cũng không dám giữ đạo công khai.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Nhà thờ Vĩnh Long ngày xưa

 

Khi Pháp chiếm 1 số tỉnh miền Tây thì Vĩnh Long là nơi tập hợp nhóm chống xâm lược, nên quân Pháp quyết định đánh chiếm luôn Vĩnh Long. Tuy đã chiếm được Vĩnh Long nhưng Pháp không giữ mà chịu ký hòa ước trao trả lại cho triều đình với điều kiện nhà vua thôi cấm đạo và ngưng các cuộc quấy nhiễu các tỉnh lân cận (566 - 82).

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Tượng chúa trong nhà thờ

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Đài Đức Mẹ bên phải sân nhà thờ

 

Trong tình thế mới này, cha Cordier vừa lo cho binh lính Pháp vừa lo cho một ít bổn đạo tại Vĩnh Long. Cha là người thuộc địa phận Nam Vang, nên khi quân lính rút cha cũng phải rời Vĩnh Long. Đức cha Lefèbre đã nhờ cha sở Mỹ Tho là cha Guillon kiêm luôn Vĩnh Long. Đến năm 1866 Vĩnh Long được giao cho cha sở Cái mơn là cha Gernot đảm trách. Thời này ông Phan Thanh Giản làm tổng đốc Vĩnh Long. Ông là người thức thời hiểu dân và thân thiện với cha Gernot. Triều đình Huế luôn xúi dân nổi loạn nên quân Pháp quyết định chiếm Vĩnh Long, và thật sự cuộc chiếm đóng đã hoàn tất 19 - 6 - 1867. Từ nay Vĩnh Long có cha sở đó là cha Bernard. Việc đầu tiên là cha cất một Nhà thờ cột cây lợp lá, gần vị trí Nhà thờ cũ ở mé sông, có ông trùm Cử phụ trách với cha, nhưng sau khi ông đi lập nghiệp ở Sađéc. Cha ở Vĩnh Long được có 1 năm, sau đổi về Biên Hòa và chết tại đó năm 1868.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Một góc của nhà thờ

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Vĩnh Long

 

Kế cha Le Mec được gửi từ Sài Gòn xuống nhậm sở Vĩnh Long. Trong 10 năm cha đã đặt nề nếp hẳn hoi cho họ đạo. Năm 1869 cha xin mở trường và được các sư huynh từ Pháp sang giúp, học trò thật đông. Nhưng đến năm 1881 theo đạo luật giải tán dòng tu của Pháp nên trường phải đình chỉ, các thầy phải trở về Pháp. Năm 1869 cha cũng cho mở một nhà thương giao cho các bà dòng thánh Phaolô. Cha nhường Nhà thờ cũ cho các bà và cất một Nhà thờ mới cột cây nhưng lợp ngói. Cơ sở mồ côi khang trang vách tường lợp ngói nuôi chừng 50 em cô nhi. Cha cũng lo mở nhiều họ nhánh như Mỹ Điền, Xuân Sơn, Nhơn Phó, Sađéc, Cái Kè. Năm 1877 cha về phụ trách Nhà thờ chánh tòa Sài Gòn. Cha phó Cái Mơn là cha Faron đổi về Vĩnh Long. Vì sức yếu nên cha chỉ ở Vĩnh Long đến năm 1880 rồi về Thủ Dầu Một. Cha Lizé về thế được 7 năm, lập thêm nhiều họ nhánh.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Một số hình ảnh khác của nhà thờ

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

  Một số hình ảnh khác của nhà thờ

 

Năm 1885 miền trung bất ổn, Nhà thờ bị phá, bổn đạo bị giết, cha Hamon đưa giáo dân từ Bình Định đến tá túc tại Vĩnh Long. Trong 2 năm cư ngụ tại Vĩnh Long, cha Hamon giúp cha Lizé thật đắc lực. Khi cha Lizé lâm bệnh và chết tại Hongkong 1887, cha Hamon còn ở lại coi Họ đạo Vĩnh Long ít lâu rồi đưa giáo dân trở về Bình Định.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Bên trong của nhà thờ

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Bình Định

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Bên trong nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 

Cha Lalement về thay thế coi sóc Họ đạo Vĩnh Long từ 1887 - 1908. Địa sở Vĩnh Long rộng lớn nên hằng năm có các thầy Đại chủng viện đến giúp. Tại chỗ thì có cha Quờn coi ngã Tư, Hồi Xuân, Măng Thít, Cái Quá, Hiếu Hòa, Diên Nhơn, Hồi Luông, Sa Co, và Ông Năm. Có cha Long coi Mỹ Điền, Xuân Sơn, Cai Lộc và Cái Muối. Có cha Havas coi Cái Bè nhưng chỉ trong năm 1888. Có cha Narp coi Ngã Tư, Bình Dinh, Bình Quới, Long Hiệp. Cha Cường coi Cái Tàu, Hòa Thuận, Phú An, Tân Hiệp. Tổng cộng số giáo dân chừng 2500. Mỗi năm cha sở phải đi kinh lý các họ để sắp xếp công việc. Mặc dầu đa đoan công vịêc và không có tiền, cha vẫn cất được nhà cha sở như còn ngày hôm nay và cha cũng lo cất Nhà thờ. Nhà thờ khởi công năm 1889 và hoàn tất năm 1894 với số tiền là 12000 đồng. Vào thời đó là cả một công trình, kiểu Roman dài 38m, ngang 19m, cao 16,7m có 2 tháp chuông. Năm 1893 có cha Tân về giúp tại Ngã Tư và Tân Hiệp. Cha Tân chết tại Vĩnh Long, chôn tại đất thánh Tây. Hiện hài cốt đã đưa về đất thánh Tân Ngãi. Năm 1901 cha Lalement làm bề trên địa phận nên một số họ nhánh được giao cha sở Cái Mơn và Cái Nhum. Năm 1905 cha phải về lo việc địa phận ở Sài Gòn thì có cha Ackerman đến thay thế. Sau thời gian vắng mặt một năm cha trở lại làm việc đến khi lâm bệnh và chết tại Sài Gòn. Làm việc tông đồ 33 năm, cha đã hy sinh cho Vĩnh Long 20 năm.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long

 

Cha Arkerman chánh thức nhậm sở 1908 và ở đến năm 1915. Sau cha, đến cha Bellemin coi Vĩnh Long từ 1915 - 1938.

Địa phận Vĩnh Long được thành lập năm 1938. Dịp này tất cả các cha thừa sai đều rút về Sài Gòn. Như vậy ở Vĩnh Long trống mặc dầu có cha Thao làm phó. Đức cha Ngô Đình Thục về Vĩnh Long không có chỗ ở nên tạm thời tá túc tại nhà xứ Vĩnh Long và kiêm chánh sở Vĩnh Long. Trong thời gian này thấy có cha Thao, cha Quang phụ giúp Đức cha trong việc mục vụ. Đến tháng 10 - 1938 cha Hưởn từ Biên Hòa được đưa về tạm coi sóc Họ đạo và lo mua sắm tòa Giám Mục. Tháng 10 - 1940 cha Raphae Linh đến thay cha Hưởn và phục vụ đến năm 1945. Kế cha Tađêô Thiên về ở từ 1945 đến 1948.

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Khung cảnh xung quanh nhà thờ

 

 Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

 Con đường rợp bóng cây xanh

 

Thời gian từ 1938 đến 1948 kể như thời gian chuyển tiếp vì không có cha nào thực sự là sở.

Tháng 8 - 1948 cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đang làm giám đốc tiểu chủng viện được bộ nhiệm làm chánh sở chánh tòa. Trong thời gian dài 17 năm từ 1948 - 1965 với thật nhiều cha phó kế tiếp nhau: cha Long, cha Truyền, cha Hớn, cha De Roeck, cha Sánh, cha Binh, cha Nhơn, cha Đức, cha Khương. Cha đã làm cho mọi nơi từ họ chánh đến họ lẽ có một cuộc sống nề nếp. Lúc này địa sở Vĩnh Long có Long Hiệp, Cầu Mới, Hòa Tịnh, Cái Mơn.

 

Xem thêm: Các tour liên quan đến Vĩnh Long

 

Đến tháng 1 - 1973 cha Benoỵt được đổi về Cái Mơn, làm chánh sở kiêm phụ trách Nhà phước. Cha Phaolô Trọng đang làm quản lý địa phận, được gọi về thay thế. Việc đầu tiên là cha cho làm các cửa sổ lớn chung quanh Nhà thờ để cho có đủ không khí trong Nhà thờ. Cha còn cất trung tâm Phaolô 6 nơi huấn luyện cho thanh niên trong địa phận và đồng thời dùng nơi đây làm Nhà thờ cho xóm Đường Chừa. Sau ngày giải phóng, địa sở chánh tòa chỉ còn Nhà thờ chánh và 2 điểm có Nhà thờ và có lễ đó là Văn Thánh và Đình Khao. Nhà thờ Đường Chừa giải thể. Ngược lại, nhờ có một số cha trong chủng viện rảnh rang nên được Đức cha bổ nhiệm đi phụ trách thiệt thọ các họ lẽ như Cái Sơn có cha J.B. Trác, ở Long Mỹ có cha Phêrô Thuận, ở Thiềng Đức có cha Giuse Lục, ở Tân Ngãi có cha Gioakim Nghiệm. Cách chung những họ lẽ của Vĩnh Long thời xưa đều có cha sở ở tại chỗ đảm trách. Tình thế mới đòi hỏi có thêm được Nhà thờ ở chủng viện phường 1 do cha Tôma Tân phụ trách để tránh cho một người khỏi phải đi lễ xa tận Nhà thờ Chánh tòa.

Các câu hỏi thường gặp
Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long là gì?

- Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long là một công trình kiến trúc tôn giáo nằm ở trung tâm thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Miền Nam Việt Nam.

Lịch sử của Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long?

- Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long được xây dựng vào năm 1885 bởi các linh mục Công giáo Pháp. Trong quá trình xây dựng, nhà thờ đã trải qua nhiều lần tu sửa và nâng cấp.

Kiến trúc của Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long?

- Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic, với các cột đá, cửa sổ hình chữ nhật và hình tam giác. Tòa nhà có chiều cao 40m và diện tích 1.500m2.

Những hoạt động tôn giáo tại Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long?

- Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long là nơi tổ chức các nghi thức tôn giáo của giáo phái Công giáo, bao gồm thánh lễ, phúc âm, cầu nguyện và các hoạt động tôn giáo khác.

Làm thế nào để đến Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long?

- Nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long nằm ở trung tâm thành phố Vĩnh Long, bạn có thể đến đây bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Từ Sài Gòn, bạn có thể đi xe khách hoặc tàu hỏa đến Vĩnh Long rồi di chuyển đến Nhà thờ chánh tòa.

0 Thích

Đánh giá : 4.0 /582
minprice blog Tin tức công nghệGame - AppMua sắmĂn uốngĐời sốngTài Chính - Bảo HiểmDu lịch